Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
xx

Blog emigranta - Autorskie teksty Czerwonego Hrabiego
Autorskie Teksty Czerwonego Hrabiego 

xxx
Nowa Filozofia Demokracji - Myśl Polityczna

Nowa wizja demokracji
Myśl polityczna
Edmunda Bareda -
Czerwonego Hrabiego

xx

1.) Podstawę doktryny  NOWEJ DEMOKRACJI widzę w istnieniu niepodległego czyli niezależnego ekonomicznie państwa. 
 Musi być Ono silne.

 2.)Tylko to państwo jest silne i stabilne, które jest bogatsze od swego społeczeństwa na tyle, aby wszelkie koniunktury nie odbijały się zmianą sytuacji społeczeństwa na gorsze. Równocześnie z tej siły i bogactwa państwa musi wynikać możliwość stałego postępującego naprzód wzrostu stopy życiowej wszystkich obywateli. Ten wzrost powinien być stałym elementem życia i nadążać za pragnieniami ludzi. Wymaga tego socjotechnika spokojnego rządzenia państwem.

 3.) Ludność robotnicza i rolnicza, podstawowe siły utrzymujące rozwój kraju nie mogą być ograniczane do pozornego uczestnictwa w demokracji.  Pozorność dostępu do demokracji obserwowana obecnie powstaje z wysokiego progu ekonomicznego istniejącego w naszym kraju i blokującego rzeczywistą możliwość korzystania przez biednych i średnio zamożnych obywateli z urządzeń demokratycznych.

 4.)Państwo musi zapewnić warunki do prawdziwego dostępu do demokracji poprzez:
- finansowe wsparcie działalności partii i organizacji politycznych reprezentujących ludność mniej silną ekonomicznie,
- stworzenie ekonomicznych warunków korzystania z wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności z możliwości finansowej składania skarg w sądach  i finansowej możliwości korzystania z faktycznej a nie jak obecnie pozornej pomocy prawnej.
- zapewnienie jednakowej możliwości budowania swego statusu ekonomicznego przez różne ułatwienia dla słabszych ekonomicznie grup ludności w tym m.innymi poprzez bezpłatny dostęp do nauki i kultury. Obecnie pod róznymi wyrafinowanymi pretekstami systematyczne zabiera się jeszcze istniejące od socjalizmu udogodnienia dla biedniejszych  
- zapewnienie opieki na wypadek chorób, starości , inwalidztwa czy nieprzystosowania społecznego
- ogólne zapewnienie minimum bezpieczeństwa ekonomicznego obywatelom.

5.) Dążenie do osiągnięcia dobra własnego musi być sprzęgnięte z równoznacznością wpływu tego dążenia na wzrost dobra ogólnego. Rozwiązania te muszą być zabezpieczone przede wszystkim w ustawodawstwie ekonomicznym. Właściwa synchronizacja interesu publicznego z interesem jednostki jest podstawą wszelkiego rozwoju tak społecznego jak i gospodarczego. Problem ten powinien być podstawowym zadaniem nowej drogi którą proponuję.

6.) W proponowanym ustroju państwowym z jednej strony  państwo reglamentuje i kontroluje pewne sektory gospodarki, a także zapobiega bezpodstawnemu i nadmiernie łatwemu bogaceniu się, a z drugiej strony prowadzi jasną, prostą i stałą politykę wobec prywatnej działalności gospodarczej.

7.) W sektorach udostępnionych przez państwo jak przestrzenie działalności prywatnej obywatele muszą mieć maksimum wolności działania. Jedynym ale istotnym ograniczeniem  może być tylko zabezpieczenie przed naruszeniem zasady wolności i bezpieczeństwa ekonomicznego, w rozumieniu tych pojęć przyjętym przez większość społeczeństwa.

8.) Działalność kulturalna, polityczna i społeczna winna być w takim zainteresowaniu państwa w jakim stopniu jest to konieczne z racji funkcji pomocy państwa dla tych działań.

9.) Nowa droga powinna prowadzić do uniknięcia wszelkich form monopolu zarówno gospodarczego jak i politycznego. Podstawą doktryny winno być dążenie do stabilności w państwie i utrzymania stałej, rzeczywistej aprobaty społecznej dla działań władzy.

10.) W naturze człowieka jest coś co skłania go do egocentrycznego pojmowania wolności i chociażby niezamierzonego wykorzystywania innych by osiągnąć swoją korzyść. To jest normalne i naturalne. Dlatego dla uniknięcia jakichkolwiek form monopolu i utrzymania stałej aprobaty społecznej konieczne staje się stworzenie odpowiedniego systemu demokracji parlamentarnej odpornej na naciski grup silniejszych ekonomicznie .

11.) Dla maksymalnego zabezpieczenia społeczeństwa przed manipulacją proponuję:
-  SEJM  jako naczelny organ władzy skupiający przedstawicieli partii politycznych, a w miejsce Senatu 
- W miejsce senatu IZBĘ LUDOWĄ, która będzie skupiać przedstawicieli związków zawodowych i organizacji społecznych. Idea Izby Ludowej pojawiła się w ruchach socjaldemokratycznych, ale nigdy  i nigdzie nie została podjęta.

Sądzę, że tu i teraz w Polsce dojrzała sytuacja by to hasło zostało urzeczywistnione. Dwukierunkowe spojrzenie ludzi przy wypełnianiu kart wyborczych pozwoli  na bardziej zgodny z faktyczną wolą ludności wybór przedstawicieli. Jest to istotne, bo w obecnym systemie wyborczym, każde wybory są w jakimś stopniu zmanipulowanie i odbiegają od faktycznej woli wyborców. Trzeba stworzyć system zabezpieczający przed taką patologią polityczną.

12.) Izba Ludowa spełni istotną kontrolną rolę ze strony związków zawodowych i organizacji społecznych. Da tym instytucjom rzeczywistą pozastrajkową płaszczyznę stałego nacisku na władzę i walki o interesy reprezentowanych grup społecznych. 
Wprowadzenie Izby Ludowej będzie pierwszym etapem pokojowego przejścia do NOWEJ DEMOKRACJI  

13.) Umiar to kolejna zasada NOWEJ DEMOKRACJI. Państwo i prawo muszą tak oddziaływać by zapewnić porządek i organizować a nie przygniatać ludzi. Prawo powinno być tak ustawione, aby zbytnia tolerancja nie sprzyjała grabieży mienia i powstawaniu niezasłużonych fortun a równocześnie, aby podstawowe rzesze społeczeństwa nie czuły się ubezwłasnowolnione prawem w podejmowaniu przez siebie inicjatyw na rzecz pomnażania swojego bogactwa.

14.) Istotną sprawą każdego ustroju jest stosunek do spraw własności. W moim przekonaniu powinny równolegle funkcjonować trzy sektory gospodarki :
a/ państwowy
b/ zespołowy
c/ prywatny.
Wszystkie trzy sektory gospodarki  winny być uznane przez państwo za społecznie użyteczne. Generalnie przepisy regulujące  funkcjonowanie tych sektorów muszą uwzględniać rzeczywisty interes ogółu społeczeństwa społeczeństwa.

15.)Moim zdaniem przedsiębiorstwa państwowe takie jak Polskie Koleje Państwowe, Telekomunikacja, Polskie Linie Lotnicze "Lot" świadczące usługi użyteczności publicznej z uwagi na swoje szczególne znaczenie powinny zostać państwowe, bo są podstawą życia nie tylko życia prywatnego ale także podstawą siły państwa.

16.) Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe nie ma żadnych ogólnych  racji za, ni przeciw prywatyzacji. Podobnie jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa handlowe. Jedyną racją powinien być interes społeczny. W praktyce wynikającej z bieżącej oceny działań prywatyzacyjnych oznacza to  swobodę dla tworzenia przedsiębiorstw prywatnych od podstaw , przy równoczesnym zaprzestaniu a nawet cofnięciu skutków grabieży przedsiębiorstw państwowych.

17.) To czego w większości doświadczyliśmy po roku 1989 to zwykła kryminalna grabież ubrana w ramy manifestu, w postaci ustawy o powszechnej prywatyzacji czy planów Strategii dla Polski. Przyzwoleniem elit na grabież było i są  wszelkie ulgi, zaniżanie wartości i rozdawnictwo i dotacje. Tragedią jest , że stanowi to podstawowy sposób powstawania majątków prywatnych w sektorze dużego kapitału.

18.) Nową Drogę  musi cechować pragmatyzm w rozwiązywaniu problemów. Nie może być w nim haseł o prawie biednych do grabienia bogatych, czy zależności losu biednych od humanitarnej woli bogatych. Musi istnieć po prostu instytucjonalnie przez państwo zabezpieczona sprawiedliwość

19.) W nowym ustroju średnia burżuazja, drobnomieszczaństwo, robotnicy, rolnicy, inteligencja to warstwy, które powinny mieć dobre samopoczucie i świadomość zgodnej egzystencji. 
Nie może być natomiast miejsca dla prywatnego kapitału o sile konkurującej z państwem.

20.) Podstawą do szybkiego skierowania państwa na nową drogę i uzyskania szybkiego rozwoju przemysłu, handlu, likwidacji bezrobocia widzę w zakazie wszelkiej formy nieprodukcyjnej, niehandlowej i nierozrywkowej gry pieniądzem. Wszelkie formy rentierstwa - poza normalnymi rentami i emeryturami - muszą zniknąć. Banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i inne podmioty w proponowanej przeze mnie sytuacji nie będą mogły lokować środków w akcjach, obligacjach czy wekslach, a po prostu w produkcji i w handlu. Jest to zgodne z podstawami chrześcijaństwa. Konieczność robienia kapitału obrotem pieniądza w sferze handlu i produkcji a nie procentowania na kontach będzie stymulować gospodarkę. Pieniądz musi tworzyć miejsca pracy i towar.

21.) Generalnie funkcje państwa powinny być zależne od stopnia rozwoju społecznego i cywilizacyjnego społeczeństwa i być z tym rozwojem zgodne. Aby to zapewnić należy stworzyć podstawy ustroju, który będzie się rozwijał na zasadzie stałego uzyskiwania akceptacji społecznej dla kierunku w którym idzie.

22.) Stałość akceptacji społecznej  może zapewnić tylko jedno: stworzenie mechanizmów nie pozwalających na kostnienie ustroju, oraz nie pozwalających na tworzenie się dominacji jednej warstwy społecznej. Tworzenie się tendencji do takiej dominacji występuje zarówno w kapitalizmie jak i w socjalizmie. Brak tej dominacji jest więc ważnym wyróżnikiem od obu ustrojów pomimo korzystania w ramach NOWEJ DEMOKRACJI z szeregu urządzeń politycznych i ekonomicznych wytworzonych w innych ustrojach.

23.) Doświadczenie państw komunistycznych uczy, że reforma, aby nie stała się dla władzy źródłem klęski musi być aktem stałym, a ponadto zmiany muszą wyprzedzać narastające zjawiska, kiedy jeszcze nie ma ostrego konfliktu między poglądami społecznymi a urządzeniami państwa wymagającymi reformy. Trzeba zawsze myśleć o przyszłości i znać na bieżąco społeczne odczucia.

24.) Klęska stała się udziałem zarówno obozu powstałego po 1989 roku jak i kolejnych władz nie rozumiejących przyczyn upadku systemu socjalizmu realnego. Nic co byśmy podjęli nie jest pozbawione już na wstępie elementów z których później może powstać zło. Taka jest gorzka prawda. Dlatego reforma musi być stała. Praktycznie reforma musi się zaczynać już w momencie powstania nowego urządzenia politycznego czy ekonomicznego.

25.) Jako jedną z metod na nie kostnienie ustroju proponuję pomysł greckiego filozofa. Zgodnie z tym pomysłem należy co jakiś czas wracać -  tak jak wraca moda - do urządzeń sprzed lat. Tym sposobem przetniemy nie tylko aktualne niedoskonałości jakiegoś urządzenia państwowego, ale także niedoskonałości reformowania. Przy takim sposobie podejścia do zagadnienia wygasłe przez lata negatywne skutki powtórnie wprowadzanego rozwiązania będą świeże, sprawne i skuteczne na następnych parę lat. Urządzenie narodzi się jakby po raz drugi i odzyska możliwości dobrego funkcjonowania. Funkcjonowanie to oczywiście przerywamy, gdy pojawią się znowu symptomy niedoskonałości  i wprowadzimy inne rozwiązanie, znów zyskując świeżość, sprawność  i skuteczność.

26.) Każda instytucja czy inne urządzenie państwowe ma okres rozwoju, rozkwitu i upadku. Dlatego mechanizmy nowego ustroju muszą tak funkcjonować, aby nie można było z uporem podtrzymywać czegoś tylko dlatego, że kiedyś dobrze funkcjonowało. Zmiany muszą nastąpić już w momencie kiedy społeczeństwo zacznie mówić o złym funkcjonowaniu urządzenia, nawet gdy władza ma inną co do tego ocenę. Nawet gdyby społeczna ocena była wysoce niesprawiedliwa to prawidłowość jest taka, że urządzenie i tak trzeba zmienić bo już sama negatywna ocen doprowadzi do nieskuteczności działania tego urządzenia. Jeszcze raz podkreślam konieczność istnienia mechanizmów zapobiegających kostnieniu ustroju na ważnego elementu nowej drogi.

27.) Proponowana nowa droga  to doktryna  wskazująca na konieczność stałej drogi do utworzenia faktycznej  DEMOKRACJI BEZPRZYMIOTNIKOWEJ.

28.) Istotą NOWEJ DEMOKRACJI jest codzienna praca nad harmonią współżycia społecznego  i poprawianie naszej sytuacji z dnia na dzień w sposób widoczny, bez postojów i cofania rozwoju społecznego.

29.) Istotą idei winno być unikanie uznawania określonych reguł zachowania za stałe i niezmienne oraz za jedynie słuszne działania. Konstrukcja państwa powinna odpowiadać faktycznie aktualnej i powszechnej woli społeczeństwa uwzględniającej nie tylko  interesy wszystkich grup społecznych określanych co do samego  stosunku do własności środków produkcji  ale też uwzględniającej interesy wszystkich wyznań, grup etnicznych, czy orientacji seksualnych a także grup i jednostek nie mających wpływu na państwo i wymagających troski  bez patrzenia na to czy do urn wyborczych pójdą jak emeryci, renciści, niepełnosprawni dzieci i młodzież która winna mieć możliwość równego startu w kontrolowanym przez państwo w sposób przeze mnie opisanym w innych punktach doktryny wyścigu społecznym.

30.) Dla trwałości NOWEJ DEMOKRACJI  należy pamiętać o tym, o czym zapominają władze w obecnie istniejących systemach. Prawdziwi rewolucjoniści ujawniają się spośród ludzi którzy nie mają nic do stracenia i nie można swoim zachowaniem tworzyć takich grup społecznych a podstawową szkodę przynoszą nadmierne różnice społeczne szczególnie tworzenie się niekontrolowanej oligarchii ekonomicznej i politrycznej.

xx
xx

 Opracował: Edmund Bared
Kwiecień 2010

xx

Monitoring

 Monitoring 

Powrót do początku strony

 Powrót do strony głównej