Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

xx

Planetka Czerwonego Hrabiego

Niech mi wolno będzie przedstawić  PPS
                  
Edmund Bared
xxx

Polska Partia Socjalistyczna

xxx                          
xx                          
  Polska Partia Socjalistyczna - krótki zarys dziejów Partii 1892 - 1948  
xxx                          
  Robotnik - organ PPS  

Opracowanie jest próbą przedstawienia historii PPS w sposób umożliwiający podstawową orientację o istocie polskiego ruchu socjalistycznego.  Przedstawiony materiał stanowi dla osób po raz pierwszy stykających się z ideologią socjalistyczną dobry punkt wyjściowy do dalszych indywidualnych studiów nad istotą socjalizmu i ruchu socjalistycznego w Polsce oraz do przyjęcia własnej koncepcji politycznej  i oceny historycznej tego ruchu. 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
           

Polska Partia Socjalistyczna - krótki zarys dziejów

 
 

Winieta pierwszego numeru pisma "Robotnik"

     

czytaj 

 
                       
xx                          
 

Józef Piłsudski  o pierwszych latach pisma  "Robotnik "

   
xx                          
 

Józef Piłsudski

                 
     

Artykuł " Nasze Pismo " został umieszczony na str. 74-81 broszury < Pamiątka Majowa > w 1896 roku wydanej przez Wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej spod trzech zaborów. Londyn. Artykuł jest opowiadaniem o historii powstania pisma PPS " Robotnik ". Napisał go Józef Piłsudski.

 
       
       
       
       
       
       
       
                   
              Józef piłsudski o pierwszych latach pisma Robotnik  
         

czytaj

 
 

Autor artykułu  w roku 1899

             
xxx                          
xxx                          
 

Prokuratorska historia PPS  ( 1926 – 1930 )

 
                           
 

Ława oskarzonych w procesie brzeskim

 

Skomplikowane losy polskiej lewicy i nieprzewidywalne ludzkie zachowania. Ten sam Piłsudski , który napisał tekst o pierwszych latach PPS poprowadził rękę prokuratora Rauzego do napisania aktu oskarżenia w 1931 roku w procesie brzeskim. Przedstawiony tekst stanowi uzasadnienie aktu oskarżenia  z pominięciem fragmentów nie dotyczących PPS. Odczytał go sędzia Hermanowski 26 października 1931 roku w Sądzie Okręgowym przy ul. Miodowej w Warszawie

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Ława oskarżonych w procesie brzeskim 

     

czytaj

Prokuratorska historia PPS

 
                   
xxx                          

Poparcie Polskiej Partii Socjalistycznej dla Republiki Hiszpańskiej w latach 1936 - 1939

xx                          
   

Guerenica 1937

   
   

Guernica 26 kwietnia 1937 ( Obraz Pablo Picasso i autentyczne zdjęcia z ataku )

   
xxx                          
 

Wojna domowa w Hiszpanii  wybuchła w 1936 i była najkrwawszym konfliktem wewnętrznym Europy XX w. Przyczyną tak jak później w Chile było zwycięstwo partii lewicowych w legalnych demokratycznych wyborach co nie odpowiadało kapitalistycznemu światu . 

 
 

Polska Partia Socjalistyczna z pomocą  dla hiszpańskiej republiki,  to temat fragmentów książki  Leona Ziaji " PPS a polska polityka zagraniczna 1936 - 1939"

czytaj

Poparcie polskiej Partii Socjalistycznej dla Republiki Hiszpańskiej

 
   
xxx                          
  Młodzież w 1 majowym pochodzie w 1936 roku                
   

 Program PPS z 1920 roku

 
                 
   

Program PPS uchwalony na XVII Kongresie Partii w Warszawie w dniach 21 - 25 maja 1920 roku . Program ten obowiązywał w PPS do 1937 roku a więc przez prawie cały okres międzywojenny. 

     
         
   

Proigram PPS y 1920 roku

 
     
     
   

czytaj

 
         
xxx   xx            
 

Młodzież w 1 majowym pochodzie  w 1936 roku

 

Program PPS z 1937 roku

 
xxx                          
 

Historia
Polskiej Partii Socjalno - Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego ( PPSD )
w latach 1892 - 1919

 

Program PPS uchwalony na XXIV Kongresie Partii w Radomiu w dniu 2 lutego 1937 roku

 
     
     
   

czytaj

 
xxx

 PPSD

xxx                    
 

Historia partii socjalistów polskich z zaboru austriackiego od swego powstania mającej warunki legalnej działalności oraz możliwość udziału w walce parlamentarnej. W tekście  wykaz wszystkich posłów PPSD którzy w latach 1907 - 1911 mieli mandat do parlamentu austriackiego z danymi o tytule naukowym, zawodzie, miejscu zamieszkania i okręgu z którego zostali wybrani. 

     
 

Historia PPSD Galicji i Śląska cieszyńskiego

 
   
   
 

Emblemat PPSD

czytaj

 
xxx                          
 

Szkic dziejów PPS zaboru pruskiego w latach 1893 - 1919

 

Szkic dziejów PPS zaboru pruskiego

 
 

Rys historyczny PPS zaboru pruskiego działającej w warunkach silnej germanizacji i zwalczania wszelkich przejawów polskości przez zaborcę pruskiego

   
     
   

czytaj

 
xxx                          
 

Historia PPS w latach 1893 - 1897 piórem Józefa Piłsudskiego

 
xxx xxx                        
 

Pierwsza maszyna drukarska pisma "Robotnik"

 

WYJĄTEK ZE SPRAWOZDANIA CENTRALNEGO KOMITETU ROBOTNICZEGO NA IV ZJAZD Polskiej Partii Socjalistycznej który odbył się w dniach 7 i 21 listopada 1897 roku w Warszawie  

 
     
     
     
   

 Sprawozdanie napisane przez Józefa Piłsudskiego jest unikatowym przedstawieniem pierwszych lat historii PPS

     
         
   

Historia PPS piórem józefa piłsudskiego

 
     
     
 

 Pierwsza maszyna drukarska pisma "Robotnik"

         

czytaj

 
xxx                          
 

PPS lat 1939 - 1990 na emigracji - krótkie notki historyczne

 
      Polska Partia Socjalistyczna 1939 - 1990      
      Związek Socjalistów Polskich - lata pięćdziesiąte      
xxx                          
  Dwudziestolecie międzywojenne - dokumenty  
  Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej  Lublin - Kraków 7 listopada 1918   
  Dekret Naczelnika Państwa o powierzeniu Ignacemu Daszyńskiemu misji tworzenia rządu 14 listopada 1918   
  Ustawa o wykonaniu reformy rolnej; Warszawa 15 lipca 1920   
  PPS , PSL - Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie wobec zamachu majowego  1926 roku       
  Oficerowie w Sejmie. Ignacy Daszyński kontra Józef Piłsudski w 1928 roku      
  Wyrok w procesie brzeskim 13 stycznia 1932 roku    
  Witos, Kiernik, Liebermann, Pragier, Bagiński - oświadczenie o dyktaturze Piłsudskiego  grudzień 1933       
  Strajk solidarnościowy w Krakowie w marcu 1936 - relacja uczestników walk  
  Krwawe walki we Lwowie w kwietniu 1936 -  relacja uczestników walk  
  Interpelacja posła ks. dr Józefa Lubelskiego w sprawie strajku chłopskiego w dniach 16 - 25 sierpnia 1937   
                           
   

Grupa działacvzy PPS - Londyn 1896

   
   

Grupa działaczy  PPS. Londyn 1896 rok. 
Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski  Józef Piłsudski, Aleksander Dębski. Stoją: Bolesław Miklaszewski i Witold Jodkiewicz

   
xxx                          
 

Józef Piłsudski - gimnazjum we lwowie

   

Józef piłsudzki w rama konstytucji 1921

 
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Józef Piłsudski w ramach 
Konstytucji z 17 marca 1921 roku 
( karykatura Zdzisława Czermańskiego )

 
       
 

Józef Piłsudski -  gimnazjum w Wilnie

     
xxx                          
  Fotogaleria działaczy PPS                  
 

Fotogaleria działaczy PPS
Wejdź

  baron działacz PPSCyrankiewicz - dzoałacz PPSLange - działacz PPSPerl - działacz PPSPróchnik - działacz PPSJan Jóżef lipski - działacz PPS  
     
     
xxx                          
  Wykorzystana literatura              
    Jan Tomicki "Polska Partia Socjalistyczna 1892 - 1948"  Książka i Wiedza 1983      
    Andrzej Garlicki "Józef Piłsudski 1867 -1936 " Warszawa 1990      
    Jerzy  Holzer  "PPS szkic dziejów" Wiedza Powszechna ; Warszawa 1977 .      
    Józef Piłsudski " Pisma Zbiorowe " Warszawa 1937 rok      
    Władysław A. Serczyk  " Dzieje Polski 1918 - 1939" wybór materiałów źródłowych , Kraków 1990  
    Józef Buszko „ Historia Polski 1864 – 1948" , Warszawa 1988  
    Henryk Wereszecki , Historia polityczna Polski 1864 – 1914" Wrocław 1990    
    Józef Buszko "Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848 – 1918" Wydanie sejmowe 1996   
    Arkadiusz Urban „Emigracyjny Dramat"  wyd. 1998 r. Dom Wydawniczy Belloona.  
xxx                          
xxx
Socjalizm i inne Pasje - mapa witryny
Monitoring 

   Powrót do początku strony                                  Powrót do strony głównej